Saturday, November 8, 2014

ሐዊረ ሕይወት : (የሕይወት ጉዞ)


በክርስቲያናዊ ሕይወትዎ የሚበረቱበት ታላቅ መንፈሳዊ ጉዞ
ቦታ፡- ደብረ ሊባኖስ ገዳም
መነሻና መመለሻ:- ታህሳስ 12 ቀን 2007 .
ደርሶ መልስ

ሐዊረ ሕይወት ጉዞ በማኅበረ ቅዱሳን አዘጋጅነት የሚዘጋጅ  ታላቅ መንፈሳዊ ጉዞ ነው
ሁላቹም ተጋብዛችዋል፡፡

No comments:

Post a Comment